Väderskydd

VÄDERSKYDD MED MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flexibiliteten, flyttbarhet och möjligheterna till användande inom olika verksamheter är en stor anledning till varför våra väderskydd har blivit så populära. Här presenterar vi ett antal användningsområden för våra väderskydd.

Anläggningslager

Våra väderskyddstält blir allt mer populära bland entreprenörer. En stor anledning till det är att de är en bra lösning för de flesta typer av anläggningsområden. De är flexibla och kan placeras där de är mest ändamålsenliga. Dessutom kan våra väderskydd anpassas storleksmässigt efter anläggningens specifika behov av en torr lagerplats för byggmaterial, maskiner och annan nödvändig utrustning.

Arbetstält

Vill du kunna leverera bra kvalitet inom utsatt tid? Då är goda arbetsförhållanden ett absolut måste. Vårt väderskydd är ett mycket effektivt skydd mot väder och vind, och kan hjälpa dig att undvika problem och fördyrande skador. Med ett väderskydd från oss så kommer din planering bli enklare och arbetet säkrare. Inne i arbetstältet påverkas varken personal eller byggmaterial av vädrets makter. Ingen tid kommer att behöva slösas bort på snöskottning eller avfuktning och personalen kan till hundra procent rikta in sig på de egentliga arbetsuppgifterna. Ett väderskydd ger bättre arbetsmiljö, som i sin tur ger stora vinster på flera områden.

Broarbete

Att bygga eller renovera en bro är alltid ett avancerat och krävande jobb. En anledning till svårigheterna är ofta väderleken. Ett av våra arbetstält är ett effektivt sätt att hålla fukt och vind ute. Särskilt de avslutande arbetsmomenten måste utföras under torra förhållanden och vi är specialister på att montera skydd i rätt storlek inför exempelvis asfaltering och tätskiktsbeläggning.

Gjutarbeten

Vill du ha förutsägbara och stabila omständigheter under arbetet? Då är ett av våra väderskydd en mycket bra investering. Ska något gjutas under tak så kan arbetet utföras enigt plan, utan att påverkas av vädret. Arbetet blir säkert och torrt och risken för oväntade, negativa – och potentiellt kostsamma – överraskningar minskar.

Husbyggnationer

Torra förhållanden är framtidens melodi inom byggbranschen. Detta har gjort att vi upplever en allt större efterfrågan på övertäckningslösningar i samband med byggen. Vi kan erbjuda väderskydd i ett stort antal storlekar, som kan täcka allt från mindre fritidshus och sommarstugor till höga flerbostadshus. Du klarar dig från fuktproblem, får bättre arbetsförhållanden och enklare materialhantering.

Sommarbutiker

Våra väderskydd har många användningsområden. Vid sidan om byggen så är de även perfekta om du behöver mer yta till din butikslokal. Våra väderskydd går enkelt att monteras upp i anslutning till en butikslokal. Den kan anpassas på flera sätt, oavsett om du vill att den ska smälta in i omgivningen eller om du vill att den ska sticka ut. En sådan hall är perfekt för handlare som behöver extra plats för exempelvis en säsongsprodukt som kräver ett stort, tillfälligt affärsutrymme. Storleken på affärsytan kan också minskas eller ökas efter vilka behov som finns under affärsperioden.

Specialprojekt

Vi kan även specialanpassa våra väderskydd för enskilda projekt. Behöver du ett skydd i en speciell storlek, annorlunda form eller specialanpassat innehåll? Vi kan ordna det. Våra väderskydd täcker de flesta behov redan i standardutförande så ökar efterfrågan på speciallösningar. Ovanliga dimensioner och invändig utrustning ordnar vi. Vi kan även tillgodose behov av flexibilitet och göra de ändringar som eventuellt kan behövas under arbetets gång.

Takarbeten

Våra väderskydd är även mycket väl lämpade för att täcka över takarbeten, där det är särskilt viktigt att undvika fukt i en innesluten konstruktion och att isoleringen blir våt. Skyddet gör att du kan undvika dyra förseningar som orsakas av dåliga väderförhållanden.

Ett flertal av våra modeller är konstruerade för att kunna lyftas upp med kran upp till 15 meter långa sektioner. Väderskydden fungerar dessutom lika bra vid såväl nybyggnationer som renoveringar.

 

Med våra väderskydd flyter arbetet på – trots att regnet öser ner!